Διόρθωση της πρεσβυωπίας

Η πρεσβυωπία περιγράφει την αδυναμία του κρυσταλλοειδούς φακού του οφθαλμού  να προσαρμόζει την ισχύ του ώστε να εστιάζει σε κοντινή απόσταση. Συνήθως αρχίζει να εκδηλώνεται από την ηλικία των 40 ετών αλλά μπορεί να δώσει συμπτώματα- νωρίτερα ή αργότερα. 

Δυνατότητες διόρθωσης  

Ο πιο συχνός τρόπος διόρθωσης της πρεσβυωπίας είναι με τη χρήση διορθωτικών φακών. Υπάρχουν πολλές επιλογές τη διόρθωση της πρεσβυωπίας ανάλογα με το διαθλαστικό σφάλμα στη μακρινή απόσταση.  

Οι επεμβάσεις για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας διακρίνονται βασικά σε 2 κατηγορίες : 

  • στις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στον κερατοειδή 
  • και στις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στον κρυσταλλοειδή φακό του ματιού 

Όσον αφορά τον κερατοειδή η πιο κοινή μέθοδος είναι η διόρθωση με χρήση laser όπου εφαρμόζεται η τεχνική monovision. Αυτή περιλαμβάνει τη διόρθωση του ενός οφθαλμού για μακρινή όραση και του έτερου οφθαλμού για κοντινή/ενδιάμεση όραση. Συνήθως προτιμάται η ενδιάμεση όραση καθώς  αφενός επιτρέπει καλύτερη συνεργασία των δύο οφθαλμών και αφετέρου οι περισσότερες δραστηριότητες (χρήση υπολογιστή, laptop, κινητού) αντιστοιχούν στην ενδιάμεση απόσταση (60-70εκ). Αυτό σημαίνει ότι κατά περίπτωση ο ασθενής θα χρειαστεί μία μικρή διόρθωση για τη διάκριση λεπτομερειών σε πιο κοντινή απόσταση. 

Όταν αναφερόμαστε σε επεμβάσεις στον φακό του οφθαλμού συνήθως αναφερόμαστε στην αντικατάστασή του με τεχνητό ενδοφακό με επέμβαση ανάλογη της αφαίρεσης του καταρράκτη. Η τεχνική αυτή αναφέρεται ως clear lens extraction (CLE). Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν τρεις κυρίως επιλογές ενδοφακού: 

  • Η χρήση μονοεστιακού ενδοφακού με διόρθωση του ενός οφθαλμού για μακρινή και ενός βαθμού για ενδιάμεση/κοντινή όραση (monovision) 
  • Η χρήση πολυεστιακού (trifocal) ενδοφακού και στους δύο οφθαλμούς. Η τεχνική αυτή προσφέρει άριστη μακρινή και κοντινή όραση και καλή όραση στην ενδιάμεση απόσταση  
  • Η χρήση πολυεστιακού (enhanced depth of focus/ EDOF) ενδοφακού και στους δύο οφθαλμούς. Σε αυτή την περίπτωση παρέχεται άριστη μακρινή και ενδιάμεση όραση και καλή κοντινή. 
  • Αναφέρονται και παραλλαγές ή συνδυασμοί των παραπάνω φακών 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα σε νέους ασθενείς χωρίς θόλωση του φακού του οφθαλμού η ένθεση επιπλέων μόνιμων φακών (implantable collamer lens/ICL) χωρίς αφαίρεση του κρυσταλλοειδούς φακού του οφθαλμού. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η χρήση είτε monovision είτε πολυεστιακών ενδοφακών. 

Από τα παραπάνω γίνεται λοιπόν εμφανές ότι αν και η αποκατάσταση της φυσικής ικανότητας του φακού του οφθαλμού να αλλάζει την εστίαση ανάλογα με την απόσταση δεν είναι εφικτή, υπάρχει μια πληθώρα επιλογών που επιτρέπουν στον πρεσβυωπικό ασθενή να απαλλαγεί σε άλλοτε άλλο βαθμό από την χρήση διορθωτικών γυαλιών. Είναι προφανές ότι ο λεπτομερής έλεγχος από οφθαλμίατρο εξειδικευμένο στην διαθλαστική χειρουργική και η συζήτηση των επιλογών με τον ασθενή εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την ικανοποίηση του ασθενούς. 

Πρότυπες Υπηρεσίες για την Όρασή σας