Οι παθήσεις του οφθαλμού μπορούν να διαχωριστούν σε:

W

Παθήσεις φακού

W

Παθήσεις υαλοειδούς-αμφιβληστροειδούς-ωχράς

W

Διαθλαστικά σφάλματα

W

Παθήσεις-Φλεγμονές χοριοειδούς

Γλαύκωμα

W

Γενική Οφθαλμολογία

Πρότυπες Υπηρεσίες για την Όρασή σας