Παρεκτόπιση ενδοφθάλμιου φακού

Η χειρουργική επέμβαση καταρράκτη είναι μία από τις πιο κοινές και επιτυχημένες χειρουργικές επεμβάσεις που εκτελούνται σήμερα. Κατά την τελευταία δεκαετία, ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών μειώθηκε με την πρόοδο των χειρουργικών εργαλείων και τεχνικών. Κατά την επέμβαση, ο καταρράκτης (θολός φακός) απομακρύνεται και τοποθετείται ένας διαυγής ενδοφθάλμιος φακός (στο μάτι). Σπάνιες επιπλοκές περιλαμβάνουν παρεκτόπιση του ενδοφθάλμιου φακού (ενδοφακός), όπου ο φακός εκτοπίζεται εντός του υαλώδους σώματος. 

Συμπτώματα

Το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα ενός παρεκτοπισμένου ενδοφακού είναι μια αλλαγή στην όραση. Ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται η όραση θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα της παρεκτοπισης.

Αυτό μπορεί να εμφανιστεί ως εξής:

  • Θόλωση της όρασης
  • Διπλωπία 
  • Παρατήρηση τμήματος του ενδοφακού

Η παρεκτοπιση του ενδοφακού μπορεί επίσης να οδηγήσει σε άλλες επιπλοκές όπως αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, αιμορραγία, ενδοφθάλμια φλεγμονή, οίδημα της ωχράς κηλίδας, γλαύκωμα και οίδημα του κερατοειδούς.

Αιτίες

Κατά τη διάρκεια των περισσοτέρων χειρουργικών επεμβάσεων καταρράκτη, ο ενδοφακός τοποθετείται μέσα στην καψά, μια δομή που μοιάζει με σάκο στο μάτι και που προηγουμένως περιείχε τον θολό φακό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η εξαιρετικά λεπτή κάψα ή οι ίνες που τη συγκρατούν στη θέση της υπόκεινται σε ρήξη και η στήριξη του ενδοφακού υπονομεύεται.

Η παρεκτοπιση του ενδοφακού μπορεί να συμβεί από μέρες έως χρόνια μετά τη χειρουργική επέμβαση και μπορεί να είναι αποτέλεσμα παραγόντων κατά την αρχική χειρουργική επέμβαση, τραύμα στο μάτι ή ασθένειες που επηρεάζουν τη σταθερότητα της καψας.

Παράγοντες κινδύνου

  • Τραύμα
  • Προηγούμενη χειρουργική επέμβαση υαλοειδούς
  • Σύνδρομο ψευδοαποφολίδωσης 
  • Ορισμένες διαταραχές του συνδετικού ιστού
  • Φλεγμονή στο μάτι (ραγοειδίτιδα)

Διαγνωστικός έλεγχος

Ο ειδικός του αμφιβληστροειδούς σας θα εκτελέσει λεπτομερή οφθαλμολογική εξέταση, συμπεριλαμβανομένης της προσεκτικής εξέτασης του περιφερικού αμφιβληστροειδή.

Ο παρεκτοπισμένος ενδοφακός μερικές φορές φωτογραφίζεται για να τεκμηριωθεί η έκταση του προβλήματος. 

Θεραπεία και πρόγνωση

Με βάση τα χαρακτηριστικά της παρεκτοπισης του ενδοφακού, υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για την αποκατάσταση αυτού του προβλήματος.

Σε περιπτώσεις όπου η παρεκτοπιση του ενδοφακου είναι ελάχιστη και δεν έχει μεγάλη επίδραση στην όραση, ο γιατρός σας μπορεί να μην συστήσει καμία θεραπεία.

Όταν επηρεάζεται η όραση και ο ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα, πραγματοποιείται χειρουργική επέμβαση. Σε αυτή τη χειρουργική επέμβαση, αφαιρείται το υαλώδες σώμα που γεμίζει την οπίσθια κοιλότητα του οφθαλμού (υαλοειδεκτομή) για να εμποδίσει την έλξη στον αμφιβληστροειδή.

Οι τεχνικές για την αποκατάσταση ενός παρεκτοπισμένου ενδοφακου εμπίπτουν σε 2 κατηγορίες. Ο γιατρός σας θα επιλέξει αυτό που είναι πιο κατάλληλο ανάλογα με τον τύπο του ενδοφακός και την ανατομία του ματιού σας:

  • Διάσωση / επανατοποθέτηση του ενδοφακού: Ο ενδοφακός διατηρείται και επανατοποθετείται σε πιο σταθερή θέση. Η δυνατότητα χρήσης του υπάρχοντος φακού βασίζεται σε πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του είδους και της κατάστασης του ενδοφακού.
  • Ανταλλαγή ενδοφακού: Ο ενδοφακός αφαιρείται και εισάγεται έναq νέος ενδοφακός.

Οι πιθανές επιπλοκές της διαδικασίας περιλαμβάνουν την αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, τη ραγοειδίτιδα (φλεγμονή στο εσωτερικό του οφθαλμού), τη μόλυνση, το γλαύκωμα, την αιμορραγία και την εκ νέου παρεκτόπιση του ενδοφακού.

Πρότυπες Υπηρεσίες για την Όρασή σας